PREUS SOFTWARE


Přejdi na obsah

Ekonomický

Software


Program
Sklady slouží pro vedení skladové evidence až v 17-ti samostatných skladech. Z toho prvních 9 je vedeno v průměrných cenách, kde první 4 jsou pevně dány, a to palivo, pohonné látky, potraviny a všeobecný materiál. Názvy zbývajících skladů jsou volitelné. Sklady 10 - 17 jsou v pevných cenách, přičemž první tři jsou pevně dány, a to drobný a ostatní materiál, prádlo a obaly. Zbývající sklady jsou opět volitelné. Program pro každý sklad obsahuje rejstřík, kde pro každou skladovou položku lze vyvolat příslušnou skladovou kartu pro vedení pohybů daného materiálu. Jednotlivé pohyby lze zadávat přímo do jednotlivých skladových karet nebo hromadně pomocí sestavy hromadného zadávání. Program obsahuje nejrůznější výběry a setřídění, tvorbu příjemky a výdejky, možnost hromadného zadávání a nejrůznější výstupní sestavy jako např.: inventury, knihy dokladů, seznamy dodavatelů a odběratelů apod. Pomocí nejrůznějších výběrů a setřídění lze provádět např.: dílčí inventury, přijímat zboží podle dodavatele atd. Program také umožňuje měsíční a roční uzávěrky.


Program
Majetek slouží pro evidenci dlouhodobého majetku, prádla, nádobí a ostatního majetku. Program umožňuje nejrůznější výběry a setřídění, zobrazení a tisk osobních karet, místních seznamů, inventur a vyřazovacích inventur. U dlouhodobého majetku lze provádět i odpisové plány, odpisové inventury a vlastní odpisy. Do evidence drobného a ostatního majetku, nádobí a prádla lze převádět výdaje z odpovídajících skladů, kde lze o každém výdeji rozhodnout zda je určen do evidence či do spotřeby.


Program
Jídelníčky slouží pro sestavování jídelníčků, počítání ekonomických kalkulací jednotlivých jídel i diet, výpočet energetických a nutričních hodnot a pro výpočet stravovací jednotky. Po sestavení jídelníčku na libovolné období a pro libovolbý počet skupin strávníků program automaticky vytváří sestavu požadavku na sklad a rozpis pro kuchaře. Požadavek na sklad lze dále upravovat, zaokrouhlovat, porovnávat se skladovými zásobami a nakonec ze skladu odepsat. Zatím, co požadavek na sklad představuje sumární požadavek na výdej potravin ze skladu, rozpis pro kuchaře obsahuje všechny údaje potřebné pro personál kuchyně. Program také umožňuje používání tzv. vzorů, do kterých lze již sestavené denní jídelníčky ukládat s možností pozdějšího opětného využití s možností jednoduché aktualizace počtu strávníků nebo např. i změnu některého jídla apod.


Program
Strávníci slouží pro evidenci počtu jídel a plateb jednotlivých strávníků za tyto jídla včetně možnosti tisku stravenek. Pro jednotlivé strávníky, jejich výběrem vybrané skupiny nebo pro všechny strávníky lze vyvolat sestavu plateb strávníků, počtů jídel a denní seznamy strávníků.

O nás | Komplexní systém | Software | Aktuální verze | Školení | Kontakt | Mapování stránky


Pod nabídky:


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku