PREUS SOFTWARE


Přejdi na obsah

Novinky


Program
Zaměstnanci je plně kompatibilní s databázemi ostatních programů fy PREUS SOFTWARE. Tento program je zaměřen na plánování směn dle požadavků Zákoníku práce a sledování docházky zaměstnanců pomocí docházkových terminálů.
Mimo jiné umožňuje vytvářet datový soubor zaměstnanců pro import do OKslužby - Poskytovatel za Vámi zvolený rok.

Program umožňuje pro každého zaměstnance nastavit požadovaný typ a rozvrh směn, který lze neustále upravovat dle aktuálního stavu, díky čemuž má uživatel k dispozici kompletní přehled, jak aktuálních, tak plánovaných směn včetně veškeré historie plánování.
Směny lze plánovat pro libovolné časové období (např. týden, měsíc, 1/2 roku, rok...).

Program umožňuje každého zaměstnance zařadit do příslušné pracovní skupiny (např.: PSS) a pracoviště (např.: budova A), což usnadní a zpřehlední následné plánování směn. Pro každou pracovní skupinu lze definovat typ směn (např.: ranní, odpolední...), včetně časového rozmezí směny a přestávky. Samozřejmostí je u příslušných typů směn nastavení vyrovnávacího období. Pro vytvořené pracovní skupiny na příslušných pracovištích můžeme dále definovat požadované počty zaměstnanců pro konkrétní směny. Tyto počty zaměstnanců se následně automaticky porovnávají s aktuálně vytvářeným plánem.

Při samotném sestavování plánu směn, program automaticky kontroluje zákonem stanovené podmínky plánování a v případě jejich porušení automaticky IHNED varuje uživatele programu výstražnou hláškou o nedodržení konkrétní podmínky (např.: Varování: Zapsáním zvolené směny nebude v daném týdnu dodržen nepřetržitý odpočinek 35 hodin! Přejete si i přesto směnu zachovat?). Směnu je však v případě potřeby v plánu směn zachovat.

Ke kontrole dochází průběžně, není tedy nutné nejprve vytvořit celý plán a následně ho teprve zkontrolovat.
Plánování směny (včetně dovolené atp.) se automaticky porovnávají s Pracovním fondem, který musí být vyplněn v údajích charakterizujících příslušnou pracovní skupinu. Uživatel má také k dispozici volbu statistika, která mu pro každého zaměstnance podá ucelený přehled počtů jednotlivých druhů směn pro zvolený měsíc a rok.

Program spolupracuje při sledování docházky zaměstnanců s docházkovými terminály, jenž umožňují identifikaci příslušného zaměstnance otiskem prstu, kartou RFID či čipem.

Program dále umožňuje volit výběry sloupců, řádků a setřídění. Výstupní funkce pak tvoří nejrůznější sestavy...

Program je datově propojen s programy Klienti, Děti a Sledování péče.


O nás | Komplexní systém | Novinky | Software | Aktuální verze | Školení | Kontakt | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku